Het verhuurbaar
vloeroppervlak (vvo) van
kantoorruimte, wat is het?

Wanneer je een kantoorruimte gaat huren kom je met diverse termen in aanraking. BVO, NVO en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) zijn veel voorkomende termen. Vooral in het huurvoorstel- en huurcontract. Maar wat betekenen deze termen nou ook alweer? In dit blog leer je alles over de verschillen tussen BVO, NVO en VVO zodat jij goed beslagen ten ijs komt wanneer je een kantoor gaat huren. Of dat nou bij Workspot, of bij Workspot is ;-)

Een vierkante meter kantoor is één vierkante meter kantoor toch?

Een vierkante meter kantoor is één vierkante meter kantoor toch?

De vierkante meter is een veelgebruikte term, niet alleen in de kantorenmarkt. Maar niet iedere vierkante meter is hetzelfde. Wat zeg je nou? Nee niet iedere vierkante meter is daadwerkelijk één vierkante meter. Dat leggen we je haarfijn uit in dit blog.

In de kantorenmarkt worden op hoofdlijnen de onderstaande termen voor het aanduiden van vierkante meters gebruikt:

– Bruto Vloeroppervlak (BVO);
– Netto Vloeroppervlak (NVO);
– Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO).

Lees bovenstaande termen allemaal goed door. Want zelfs in de naam van deze termen kan soms nog verwarring zitten.

Bruto vloeroppervlakte van kantoorruimte (BVO)

De bruto vloeroppervlakte van een kantoor is het buitenwerks gemeten vloeroppervlak van alle bouwlagen van een gebouw. Oftewel gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van het kantoorgebouw.

Niet meegerekend binnen het bruto vloeroppervlak van een gebouw worden uitsparingen en/of uitbouwen, naar binnen- of buiten, kleiner dan 0,5m2. Ook brand/vluchttrappen worden niet meegenomen in het BVO. Hetzelfde geldt voor vides, patio’s en schalmgaten groter dan 4m2 grondoppervlak.

Wel meegerekend binnen het bruto vloeropppervlak van een gebouw worden overdekte ruimtes die aan één of meerdere zijden open zijn (een balkon, of fietsenstalling). Ook alle delen onder de 1,5 meter hoogte (vloer tot plafond) worden meegenomen in het BVO.

In de praktijk betekent het dat liften, het trappenhuis en installatieruimten wel in het BVO/ zijn inbegrepen. 

Netto vloeroppervlakte van kantoorruimte (NVO)

De netto vloeroppervlakte (NVO) van een kantoor bestaat in tegenstelling tot het BVO niet uit liften, trapgaten en schalmgaten groter dan 4 m2 grondoppervlak. Ook de oppervlakte van delen die minder dan 1,5m hoog zijn, worden niet meegerekend in het NVO.

Het netto vloeroppervlak is het bruto vloeroppervlak minus de constructieoppervlakte van wanden en kolommen, minus de delen die minder dan 1,5 meter hoog zijn en minus liften, trapgaten en schalmgaten groter dan 4 m2. 

Om je nog wat extra informatie mee te geven, het verschil tussen het BVO en het NVO, wordt ook wel het Tarra oppervlak genoemd. Belangrijk (!) verwar het NVO zeker niet met de nuttige en/of (netto) oppervlakte van een kantoorruimte, gemeten achter de deur, vanwaar jij huurt. Deze oppervlakte wordt niet aangeduid als het NVO.

Wil je, je nog meer verdiepen in BVO, NVO en VVO? Lees dan de NEN2580 eens door.

Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) van kantoorruimte

De verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) is in relatie tot kantoren en kantoorruimten het verhuurbare vloeroppervlak (niet te verwarren met de verkoopoppervlakte). Het omvat het nuttige en bruikbare vloeroppervlak van een kantoorruimte. Bij het VVO wordt gekeken of de oppervlakte ook daadwerkelijk gebruikt kan worden als kantoorruimte en dus verhuurbaar is.

Dat betekent dat behalve het trappenhuis, liften, schalmgaten en vides ook ruimtes waarin gebouwinstallaties zijn ondergebracht niet tot het VVO gerekend worden. Uiteraard behoren ook ruimtes met een hoogte van minder dan 1,5m niet tot het VVO. Immers kun je daarin niet op normale wijze werken.

Algemene ruimten behoren ook tot het verhuurbaar vloeroppervlak

Is het verhuurbaar vloeroppervlak dan hetzelfde als jouw eigen nuttige oppervlakte of de (netto) oppervlakte van een kantoor, gemeten achter de deur vanwaar jij huurt? Nee! We hebben namelijk ook nog te maken met algemene ruimten zoals gangen en toiletten. Gangen, toiletten maar ook bergingsruimten en een fietsenstalling worden tot het VVO gerekend. Dat betekent dat je (bijna) altijd meer vierkante meters betaald dan je eigen nuttige oppervlakte.

Meer informatie nodig over het BVO, NVO en VVO? Neem contact op!

Is het je toch nog niet helemaal duidelijk? Geen probleem. We snappen dat het allemaal best verwarrend kan zijn. Maar blijf niet met deze onduidelijkheid lopen. We helpen je graag met antwoorden op jouw vragen. Tot gauw bij Workspot!

Het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) van kantoorruimte, wat is het?