Maverick

Maverick is gespecialiseerd in gedragsverandering, ook wel nudging genaamd. Aan veel maatschappelijke problemen ligt gedrag ten grondslag. Veelal wordt er hierbij uitgeweken naar informeren en het creëren van bewustwording. Helaas leidt dit zelden tot echte gedragsverandering. Met onze sociaal psychologische kennis en technieken lukt dat wel. 

Vanuit een wetenschappelijke achtergrond ontwikkelen wij evidence-based oplossingen. Door kleine aanpassingen te maken in de omgeving, een (product)ontwerp of de communicatie veranderen wij het gedrag van grote groepen mensen. Daarnaast voeren wij grondige gedragsmetingen uit om het effect in kaart te brengen. We richten ons hierbij op maatschappelijk verantwoorden thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit.

 

Enkele projecten die wij hebben gedaan:

– Tegengaan van zwerfafval en bijplaatsing

– Bevorderen van recycling

– Stimuleren van fietsverlichting

– Automobilisten motiveren om buiten de spits te reizen

– Tegengaan van telefoongebruik in de auto

– Stimuleren van duurzame verzendopties

– Burgers motiveren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen

 

Bezoek onze website voor informatie of neem direct contact met ons op:

www.maverickgedrag.nl

info[a]maverickgedrag.nl


Contact