Stichting Cosmicus

Stichting Cosmicus is een landelijke organisatie die zich met name bezighoudt met onderwijsdiversiteit en duurzaamheid. Al haar activiteiten hebben tot doel een bijdrage te leveren op het gebied van maatschappelijke participatieintegratie en emancipatie. Stichting Cosmicus wil bruggen bouwen tussen culturen, harmonie in de samenleving bevorderen en iedereen open tegemoet treden ongeacht cultuur, etniciteit, religie, et cetera. Centraal staat hierin het begrip wereldburgerschap, vandaar ook de naam ‘Cosmicus’. Dit Latijnse woord stamt namelijk af van het Oudgriekse ‘kosmos’ en betekent ‘wereldburger’. Om haar doelstellingen te verwezenlijken organiseert Stichting Cosmicus diverse conferenties, workshops, olympiades. Ook ontwikkelen wij onderwijs curriculums voor VO en PO scholen.


Contact