Stichting Rotown Magic

Rotown Magic heeft hart voor literatuur en beeldende kunst. Zie hiernaast voor de mooie dingen die we maken.

Rotown Magic is bottom-up georganiseerd. Dat wil zeggen dat het initiatief ligt bij de makers, niet bij het bestuur. Eerst komt de creativiteit, dan de zakelijke onderbouwing.


Contact