Uitgetypt.nl

Uitgetypt.nl maakt transcripten op vanuit diverse audiobestanden, zoals interviews, monologen, vergaderingen en/of groepsgesprekken. Transcriberen wordt dit proces genoemd, waarbij teksten worden opgeleverd in bewerkbare documentatie. Veelal is transcriptie benodigd voor analyse van het gehouden gesprek.


Contact