Van Schagen Architekten

Vernieuwing van de stad is hét werkveld van Van Schagen architekten. In die vernieuwing laten we het bestaande een bepalende rol spelen. Niet door af te rekenen met wat er is, maar door het te beschouwen als opstap voor de toekomst. Door hergebruik en transformatie laten we buurten en gebouwen een vanzelfsprekend en soms cruciaal onderdeel van vernieuwingsprocessen vormen.


Contact