ZangExpress VOF

ZangExpress is het initiatief van Vashti de Caluwé en Melissa ‘t Hart. Beiden zangeres/performer, componist en beiden al jaren zangcoach. Samen goed voor zo'n 35 jaar didactische ervaring, ook als ontwikkelaars van curricula voor Codarts (Conservatorium Rotterdam) en ROC Zadkine. Onze gezamenlijke passie: anderen in staat stellen om ook te kunnen wat wij zelf het liefste doen… zingen!

Iedereen heeft een stem die gehoord mag worden. We organiseren energieke trainingen en workshops volgens het ‘Teach the Teacher’ concept, waarin we je leren hoe je die eigen stem het gemakkelijkst tot expressie kunt brengen. Want een zingende leerkracht betekent een klas vol zingende kinderen! Daarbij schrijven we zelf onze liedjes en lesmateriaal. Als medegrondleggers van de methode Zangmakers hebben we aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van al het lesmateriaal en alle zangmakerliedjes. Nu, met ZangExpress gaan we daarmee verder, met nieuwe inspiratie.


Contact