Zweistra Beheer & Advies

Soms zijn er omstandigheden waarbij iemand door bijvoorbeeld ziekte, psychische en/of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig in staat is om zijn of haar financiën te regelen. Indien dit het geval is kan beschermingsbewind de oplossing voor u of iemand in uw omgeving zijn. 

Het doel van beschermingsbewind is het beschermen van de persoon en zijn/ haar goederen die onder bewind is gesteld. Een bewindvoerder beheert het inkomen en betaalt de vaste lasten voor de cliënt. Hiermee wordt de kans kleiner dat er achterstanden zullen ontstaan. Kortom alle financiën worden geregeld en volledig overgenomen door de bewindvoerder.

Het bewind wordt aangevraagd bij de rechtbank en wordt uitgesproken door de kantonrechter. De kantonrechter neemt de beslissing of het beschermingsbewind nodig is. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan Zweistra Beheer & Advies als bewindvoerder worden benoemd.


Contact