Belastingvoordeel Curaçao

Vestiging van een (Nederlands) bedrijf op Curaçao brengt behalve de fiscale voordelen ook andere voordelen met zich mee. Hieronder zijn de belangrijkste voordelen voor vestiging van een bedrijf op Curaçao kort opgesomd:

Fiscale voordelen vestiging op Curaçao:

De lage winstbelasting in de E-zones en via de Exportfaciliteit zijn belangrijke voordelen voor ondernemers die zich op Curaçao willen vestigen. Als buitenlandse ondernemer kunt u profiteren van een tarief van 2% als u zich vestigt in een E-zone. Vestigt uw bedrijf zich niet in een E-zone, maar wel via de Exportfaciliteit, dan geldt een winstbelastingtarief van 3,6%. Behalve van deze extreem lage winstbelasting profiteren bedrijven die zich vestigen in een E-zone of via de Exportfaciliteit van meer belangrijke belastingvoordelen:

Vrijstelling van omzetbelasting voor diensten verleend aan een E-zone vennootschap;

Voor werkgevers en werknemers van een E-zone bedrijf kunnen specifieke loonbelastingfaciliteiten gelden (expatregeling); Vrijstelling voor onroerende zaak belasting voor onroerende zaken die gelegen zijn in een E-zone Winsten uit de E-zone vennootschap kunnen belastingvrij naar een Nederlandse moeder vennootschap uitgekeerd worden, door de van toepassing zijnde deelnemingsvrijstelling.

Loonkosten lager op Curaçao

Een ander voordeel voor Nederlandse ondernemers op Curaçao zijn de lage arbeidskosten: het minimumuurloon op Curaçao is circa €3,50 tegenover €8,66 (jan 2015) in Nederland. Voor kaderpersoneel kan de expatregeling financieel zeer interessant zijn.

Voordeel door tijdzone

Ook kunnen bedrijven profiteren van de tijdzones: als het in de EU avond is, is het op Curaçao middag, ideaal voor onder meer callcenters, contactcentra en klantenservices. Ook handel in en met Latijns-Amerika wordt door de locatie en de tijdzone eenvoudig toegankelijk.

Hub naar Zuid-Amerika

Curaçao leent zich bij uitstek als ‘hub’ (logistiek kruispunt) naar Zuid-Amerika. Vanuit Curaçao is Zuid-Amerika / Latijns-Amerika, met 500 miljoen inwoners, eenvoudig per boot of per vliegtuig te bereiken.

Uiteraard kunnen ook de vriendelijkheid van de Curaçaoënaars, de altijd aanwezige zon en de prettige eilandsfeer aangeduid worden als voordelen voor vestiging van uw bedrijf op Curaçao.


Contact